Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα profilshop.gr σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Πρόκειται για το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της εταιρίας ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,με έδρα την Ζάκυνθο στην οδό Ταβουλάρη 68(ΑΦΜ:045455002 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ)   Αριθμός ΓΕΜΗ 070351824000                         e-mail info@profilshop.gr Τηλ:2695022001-2695023099-6948494995

1)Γενικοί ¨'Οροι Χρήσης

Η χρήση και η περιήγηση στο profilshop.gr με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας γίνεται με δική σας ευθύνη και υπόκεινται σε όλες τις νομοθετικές διατάξεις και προϋποθέσεις . Κάθε χρήστης πριν ολοκληρώσει την συναλλαγή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα οφείλει να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις της σελίδας profilshop.gr .Η εμφάνιση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μάς γίνεται για την δική σας πληροφόρηση και μπορεί να αλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα μας.

2)Προσωπικά δεδομένα 

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας profilshop.gr έχει το δικαίωμα να περιηγηθεί δωρεάν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να του ζητηθούν επιπλέον προσωπικά στοιχεία. Κατά την πραγματοποίηση όμως των συναλλαγών σας ,θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας συναλλαγής.

Η εταιρεία μας έχει εναρμονιστεί με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαικής Ένωσης περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων .Tο profilshop.gr δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης ,τροποποίησης η και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων μέσω αποστολής e-mail στο info@profilshop.gr.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει ότι έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά του δεδομένα ,έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων www.dpa.gr

3)Πληροφορίες και προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα profilshop.gr ,φωτογραφίες χαρακτηριστικά ,ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης  ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ όπως έχει καθοριστεί μεταξύ των εταιριών σαν τελικού χρήστη.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες των προιόντων έιναι στοιχεία τα οποία προέρχονται απο τους κατασκευαστές-προμηθευτές.

Η ατομική επιχείρηση Λεονταρίτης Κωνσταντίνος δεν φέρνει ευθύνη για τυχόν τεχνικά η τυπογραφικά λάθη.η τυχόν ελλείψεις και παραλήψεις τεχνικών προδιαγραφών .

4)Δικαίωμα Υπαναχώρησης-Επιστροφές-Εγγυήσεις

Στο Profilshop.gr,σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά μέσο διαδικτύου ενός προϊόντος εντός προθεσμίας(14) δεκατεσσάρων ημερών.

Σε αυτό το διάστημα που ξεκινάει   από την ημερομηνία παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία μας , με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν χωρίς να έχει γίνει καταστροφή της συσκευασίας τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς η το τιμολόγιο.

Τα έξοδα για την επιστροφή επιβαρύνουν τον αποστολέα/πελάτη.

Κάθε απεσταλμένη παραγγελία έχει ελεγχθεί και τοποθετηθεί στην κατάλληλη συσκευασία ώστε να μην υπάρχουν φθορές κατά την μεταφορά. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση του έλεγχου κατά την παραλαβή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος στην αποστολή ή έχει ο πελάτης παραλάβει ελαττωματικό προϊόν τα έξοδα για την επιστροφή των προιόντων  επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Πριν από την επιστροφή των προϊόντων μας θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας η να μας αποστείλετε e-mail:

Τηλ:2695022001-2695023099-6948494995 e-mail:info@profilshop.gr

Εγγύηση προϊόντων:

Η εγγύηση των προϊόντων διέπεται από τους όρους και τη χρονική διάρκεια που ορίζει  ο κατασκευαστής Ξεκινάει  από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και παρέχει στον αγοραστή δικαίωμα δωρεάν αποκατάστασης του προβλήματος - ή και αντικατάστασης της συσκευής εφόσον δεν  είναι δύνατη η αποκατάσταση του προβλήματος.

Προϋποθέσεις :

1)Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος

2) Δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός αριθμός -Serial No)

3) Δεν εξαιρείται η βλάβη από  το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση παρέχεται στα πλαίσια  του εκάστοτε ισχύοντος εφαρμοστέου δικαίου και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, ενώ δεν μπορεί να θίγει τα ελάχιστα δικαιώματα του αγοραστή που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο ("νόμιμη εγγύηση").

Σύμφωνα δε με το ελληνικό δίκαιο (άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα), εφόσον υφίσταται πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πωληθέντος προϊόντος, για τα οποία ευθύνεται ο πωλητής, ο αγοραστής δικαιούται, διαζευκτικά, κατ' επιλογήν του:

Α)Να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε

Β)Να  μειώσει την τιμή είτε

Γ)Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική όχληση του αγοραστή, ενώ σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι καταναλωτής και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος (άρθρο 5 του Ν. 2251/1994).

Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών (άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα).

  5)Έγγραφή

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της εγγραφής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα profilshop.gr.Για τους κωδικούς πρόσβασης την ευθύνη την φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Δίνεται η δυνατότητα για την  διαγραφή του χρήστη μετά την ολοκλήρωση της αγοράς με την αποστολή email στο info@profilshop.gr

6)Ασφάλεια Συναλλαγών

 Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank.

7)Cookies 

Το profilshop.gr χρησιμοποιεί cookies , μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με  σκοπό τη συλλέγή στοιχείων και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας.

Με τη συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία όχι μόνο γιατι διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών, καθώς οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα επισκεπτόσασταν μια σελίδα θα ήταν σαν μπαίνατε για πρώτη φορά, αλλά και επειδή παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στους χρήστες.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου, όπως η δυνατότητα υποβολής παραγγελίας, δεν θα λειτουργούν.